విక్రం ల్యాండర్‌: నాసా ఫొటోల్లోనూ దొరకని ఆచూకీ!

‘విక్రమ్‌’డు కథ ప్రస్తుతానికి ముగిసినట్టే… మరో 14 రోజులు వేచి చూశాకే ఏదైనా!

ఈరోజుతో చంద్రుడిపై పూర్తయిన లూనార్‌ పగలు రెండు వారాలపాటు చీకటిలో దక్షిణ దృవం ఈ కాలంలో ఎటువంటి పరీక్షలు సాధ్యం కాదు చీకటిలో చిరు దీపంలా ఎక్కడో చిన్న ఆశ. చంద్రుడి దక్షిణ దృవంపైకి

Read more