విక్రం ల్యాండర్‌: నాసా ఫొటోల్లోనూ దొరకని ఆచూకీ!

‘విక్రమ్‌’డు కథ ప్రస్తుతానికి ముగిసినట్టే… మరో 14 రోజులు వేచి చూశాకే ఏదైనా!

ఈరోజుతో చంద్రుడిపై పూర్తయిన లూనార్‌ పగలు రెండు వారాలపాటు చీకటిలో దక్షిణ దృవం ఈ కాలంలో ఎటువంటి పరీక్షలు సాధ్యం కాదు చీకటిలో చిరు దీపంలా ఎక్కడో చిన్న ఆశ. చంద్రుడి దక్షిణ దృవంపైకి

Read more
chandrayaan2 ,story mamidikalva, madhusudhan, mission success

చంద్రుడికో ఇస్రో పోగు

కిరణజన్య సంయోగ క్రియతో చెట్ల ఆకులు పత్రహరితాన్ని తయారుచేసుకున్నట్లే , చంద్రుడి వెన్నెల ధాన్యానికి ఔషధ గుణాన్ని పంచుతుంది . పౌర్ణమికి సముద్రం పొంగుతుంది . మనసుకు చంద్రుడు అధిపతి. అమృతం కోసం పాలసముద్రంలో

Read more