శశికళ ఇల్లు కూల్చివేతకు కార్పొరేషన్ నోటీసులు!

శశికళ ఇల్లు కూల్చివేతకు కార్పొరేషన్ నోటీసులు!

తంజావూరులో శశికళ ఇల్లు నివాస యోగ్యానికి అనువుగా లేదని తేల్చిన అధికారులు తక్షణం కూల్చివేయకుంటే తామే కూల్చేస్తామని హెచ్చరిక తమిళనాడు, తంజావూరులోని శశికళ ఇంటిని కూల్చి వేయాలని కార్పొరేషన్ అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు. ఈ

Read more