రూ. 3.41 లక్షల కోట్లకు చేరనున్న ఏపీ అప్పులు: రిజర్వ్ బ్యాంక్

రూ. 3.41 లక్షల కోట్లకు చేరనున్న ఏపీ అప్పులు: రిజర్వ్ బ్యాంక్

2020 మార్చి నాటికి రూ. 3.41 లక్షల కోట్లకు చేరనున్న ఏపీ అప్పులు రాష్ట్రాల ఆర్థిక స్థితిగతులపై గణాంకాలను విడుదల చేసిన ఆర్బీఐ ఏటా రూ. 17 వేల కోట్ల అప్పులను చెల్లించాల్సి ఉన్న

Read more