నువ్వు అసభ్యంగా కనిపిస్తూ, మరో మహిళను అంటావా? రకుల్ ప్రీత్ పై నెటిజన్ల నిప్పులు!

నువ్వు అసభ్యంగా కనిపిస్తూ, మరో మహిళను అంటావా? రకుల్ ప్రీత్ పై నెటిజన్ల నిప్పులు!

“నీపై వచ్చిన కామెంట్స్‌ కు కౌంటర్‌ ఇచ్చేందుకు నువ్వు కూడా ఓ మహిళనే అవమానిస్తావా?” అని ఒకరు, “అసలు నువ్వు ఎలాంటి డ్రస్ వేసుకున్నావో తెలుసా?” అని ఇంకొకరు, “నీ వాలకం చూస్తుంటే ఎలాగైనా

Read more