స్పందన ఫిర్యాదులు పరిష్కారంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించే వారిపై చర్యలు తప్పవు: ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం

స్పందన ఫిర్యాదుల పరిష్కారంపై శాఖలవారీ స్టాండర్డ్ ఆపరేటివ్ ప్రొసీజర్ అక్టోబరులో జిల్లాల్లో ఎంఆర్ఓ, ఎండిఓ వంటి అధికారులకు సెన్సిటైజేషన్ కార్యక్రమాలు వచ్చే నెలలో సంబందిత శాఖల్లో శాఖలవారీగా శిక్షణా కార్యక్రమాలు గ్రామ కార్యదర్శులకు పంచాయితీరాజ్

Read more