అమరావతి ప్రాంతంలో 19న ఆరు ఐటీ కంపెనీలు ప్రారంభం

అమరావతి ప్రాంతంలో 19న ఆరు ఐటీ కంపెనీలు ప్రారంభం

నవ్యాంధ్రలో మెల్లమెల్లగా ఐటీ రంగం జోరందుకుంటోంది. ఐటీ కంపెనీలతో పాటు… వాటిని పెట్టాలనుకునేవారికి పెట్టుబడులు సమకూర్చే సంస్థలు, వాటిలో పనిచేయాలనుకునే యువతకు శిక్షణ ఇచ్చే ఏజెన్సీలు… ఇలా అన్నింటితో కూడిన సమగ్రమైన ‘ఐటీ వాతావరణం’

Read more