రాష్ట్రానికి ఒక్కటే రాజధాని ఉండాలి :సీపీఎం నేత బీవీ రాఘవులు

రాష్ట్రానికి ఒక్కటే రాజధాని ఉండాలి మూడు చోట్ల మూడు రాజధానులు అర్థంలేని విషయం కోపతాపాలతో రాష్ట్రాన్ని పణంగా పెట్టొద్దు ప్రపంచంలోనే విచిత్రంగా మాట్లాడుకునే విషయం ‘మూడు రాజధానులు’ అని సీపీఎం సీనియర్ నేత బీవీ

Read more