ట్విటర్ డౌన్… ఖాతాదారుల బేజారు!

న్యూఢిల్లీ: మైక్రో బ్లాగింగ్ ట్విటర్ సేవల్లో ఇవాళ ఉదయం కొద్దిసేపు అంతరాయం ఏర్పడింది. అకస్మాత్తుగా పనిచేయకపోవడంతో ఖాతాదారులు…