జిల్లాల వారీగా అభివృద్ధి: హైపర్ కమిటీ

  హైపర్ కమిటీ సమావేశంలో జిల్లాల వారీగా అభివృద్ధి అంశాలను చర్చించాం మరోసారి 17 వ తేదీన భేటీ అవుతున్నాం. రాజధాని ప్రాంత రైతులు ప్రభుత్వం కు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో సిఆర్డీఎ కమిషనర్ కు ఈనెల

Read more