మార్కెట్ లో బంగారం, వెండి ధరలు

  • హైదరాబాదులో బంగారం, వెండి ధరలు
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రా రూ. 31,040
  • 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రా రూ. 28,740
  • వెండి కిలో ధర రూ.38,300

వివిధ మార్కెట్లలో బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.31,040, విజయవాడలో రూ.31,100, విశాఖపట్నంలో రూ.31,110, ప్రొద్దుటూరులో రూ.31,120, చెన్నైలో రూ.30,150గా ఉంది. ఇక 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.28,740, విజయవాడలో రూ.28,900, విశాఖపట్నంలో రూ.28,620, ప్రొద్దుటూరులో రూ.28,840, చెన్నైలో రూ.28,720గా ఉంది. వెండి కిలో ధర హైదరాబాదులో రూ.38,300, విజయవాడలో రూ.38,500, విశాఖపట్నంలో రూ.38,400, ప్రొద్దుటూరులో రూ.38,300, చెన్నైలో రూ.40,200 వద్ద ముగిసింది.